درباره ما

مؤسسۀ فرهنگی و هنری اندیشۀ هنر شهریار یک مجموعۀ فرهنگی است که با هدف پیگیری تحقق امر تعالی فرهنگ در بخش خصوصی و توجه به پنهان مانده‌های نظری و عملی در حوزه فرهنگ و هنر، با راه‌اندازی انتشارات شهریاران، گالری شهریاران و مرکز تولیدات چندرسانه‌ای آغاز به کار کرد.
مؤسسه از همان آغاز فلسفۀ وجودی خود را پرداختن به اصالت هنر، ایجاد بستری برای نوآوری‌های بدیع در بخش فرهنگ با نگاه اختصاصی به هنر اقوام و ملل قرار داد. 

رسالت ما جستجوی زیبایی در کلان‌ترین اشکال آن، فراهم‌آوری زمینۀ چشاندن هنرها به مثابه امکانی برای معنویت و معنادار زیستن و یاری هنرمند برای چشاندن ظرفیت‌های بی‌نهایت فرهنگ و هنر است.

 

برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید